Disclaimer

Betaling

Betaling kan middels Ideal, Paypal of vooruitbetaling op rekeningnummer Rabobank nr: NL82RABO0381066959   t.n.v. Samfish Design. Het artikel wordt verzonden binnen 7 werkdagen nadat de betaling is ontvangen. Als Meesie - BINTJE binnen 7 dagen na je bestelling de betaling niet ontvangen heeft, wordt je bestelling geannuleerd.

 

Verzending

Kosten voor verzending zijn conform PostNL-tarieven. Meesie - BINTJE is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de goederen tijdens verzending via Postnl-Post , maar zal er wel alles aan doen de poststukken (alsnog) heel te laten arriveren. Je bestelling kan tegen extra kosten aangetekend en/of verzekerd verzonden worden. Als je voorkeur daar naar uitgaat, kan je dit via een mail aan info@Meesie - bintje.nl bij ons aangeven.

 

Bestelling en levertijd

Zodra het verschuldigde bedrag op de rekening is voldaan, verzendt  Meesie - BINTJE de bestelde artikelen binnen 7 werkdagen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan ontvang je hierover bericht via je e-mail.

 

Retourneren

Indien de bestelling niet aan je wensen voldoet, dan kun je, graag met opgaaf van reden,(niet verplicht) binnen 48 uur contact opnemen met het Meesie - BINTJE team. In overleg bepalen wij een wenselijk oplossing. Mochten we overeen komen dat je je bestelling retour kunt zenden, houd er dan rekening mee dat onvoldoende gefrankeerde retourzendingen door ons NIET worden gecrediteerd. Ditzelfde geldt voor niet aangemelde retourzendingen. Indien een product aankocht is op een lifestyle evenement, markt of beurs en het item is niet naar wens, dan zijn de verzendkosten voor de koper.

 

Na het mailcontact dien je binnen 7 dagen na levering van de bestelling, de ongebruikte artikelen te retourneren aan Meesie - BINTJE. Zij zal de aankoopwaarde minus de verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending in de originele verpakking terugbetalen zoals afgesproken is per mail, dit kan zijn in de vorm van een tegoedbon of gelden. Meesie - BINTJE behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te compenseren wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt of wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd. Meesie - BINTJE behoudt zich voorts het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer de artikelen niet binnen 7 dagen na aflevering van de bestelling zijn geretourneerd of de retourzending niet binnen twee dagen na aflevering van de bestelling aan het Meesie - BINTJE team per e-mail is gemeld. Dit geld voor alle Meesie - BINTJE producten die zowel zijn besteld via de webshop als aankocht zijn op de lifestyle evenementen, beurzen of markten waaraan Meesie - BINTJE deelneemt. Toepasselijkheid van de voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij Meesie - BINTJE.

 

Garantie

Meesie - BINTJE staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Uitzondering hierop vormen eventuele kleurverschillen of wanneer er in de specificaties duidelijk staat vermeld dat items kunnen verschillen. Gebreken die zijn ontstaan als het gevolg van normale slijtage, het goud dat verdwijnt van zilver door de PH waarde van een klant zijn/haar huid of die zijn te wijten aan aanmerkelijke schuld van de klant vallen niet onder de garantie.

 

Wanneer er slijtage of gebreken blijken nadat de sieraden in aanraking gekomen zijn met chemicalien valt dit niet onder de garantie van Meesie -BINTJE. Daarnaast geeft Meesie-BINTJE geen garantie op goud op zilveren sieraden, aangezien de PH waarde van de klant zijn/haar huid bepaald hoe lang het goud op de ring blijft zitten. De klant wordt hiervoor gewaarschuwd door de tekst bij elk goud op zilveren product op de website. 

 

Overmacht

Meesie - BINTJE is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan bedrijfsstoringen bij Meesie - BINTJE, onvoorziene weersomstandigheden en transportstagnatie.

 

Privacy

Meesie - BINTJE geeft geen persoonsgegevens van klanten aan derden door. Zij gebruikt klantgegevens ten behoeve van het verwerken van de bestellingen en voor eigen gebruik bv door het verzenden van de nieuwsbrief indien aangemeld.

 

Intellectueel eigendom

Deze webwinkel is een eigendom van Meesie - BINTJE-BINTJE, onderdeel van Samfish Design. Zij behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Tekst- en beeldmateriaal van deze site mogen alleen gebruikt worden met uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.